Đã đóng

PSD > BOOTSTRAP+JQUERY

Dự án này đã được trao cho sohelsundor với giá $45 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

I need to convert a simple template (one page) into an HTML Bootstrap.

* The banner needs to fill the entire screen (you can crop the background photo, but it needs to come in full screen).

* The header is fixed, simplified when scrolling (mobile and desktop).

* The 2 menus are "MEGA MENUS" (header menu, top menu).

* In mobile the menus change of place, cleaning everything.

It's a really simple job and all the screens can already be checked!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online