PSD > BOOTSTRAP+JQUERY

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 66

Mô Tả Dự Án

I need to convert a simple template (one page) into an HTML Bootstrap.

* The banner needs to fill the entire screen (you can crop the background photo, but it needs to come in full screen).

* The header is fixed, simplified when scrolling (mobile and desktop).

* The 2 menus are "MEGA MENUS" (header menu, top menu).

* In mobile the menus change of place, cleaning everything.

It's a really simple job and all the screens can already be checked!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online