Đã đóng

Urgent Ruby on rails developer with team viewer and Skype

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $29 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Hi,

There are few fixes needed in order to make the graphs work which should not take more than 1-2 hrs to fix it.

Its developed using Rails 5.0 and postgres.

This should be fixed using Team viewer and skype right away.

If this job is done perfectly then it may lead into more hrs.

I am looking for long term as there are other projects in pipeline.

I am looking for individual only.

If you cannot work now please do not apply.

Minimum of 5+ years in Jquery,rails,postgres is minimum needed.

Budget for this is 20$ only.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online