Đã hoàn thành

Jadore hair to wordpress

Turn Jadore Hair website to wordpress + server site setup + 12 pages of content

The site needs to work fully and all functionality to work correctly.

I will send the details through to you via cm system

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: jadore hair, wordpress server, hair, wordpress setup content, wordpress content site, wordpress hair salon plugin, wordpress page rendering correctly, wordpress hair, wordpress hair salon, turn website wordpress, wordpress pages details, wordpress cart working correctly, website hair, want send photo company turn cartoon, send order details site, migrate wordpress website unix server, turn wordpress website, hair website

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Abermain, Australia

Mã Dự Án: #1709247

Đã trao cho:

gobyweb2

Hired by the Employer

$260 AUD trong 5 ngày
(43 Đánh Giá)
6.4