Đang Thực Hiện

143459 Calculators

Copy calculators from a site that I will give you, and give me the new files that I can upload on my site.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Java

Xem thêm: Calculators, calculators java, can copy java site, copy java site

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1889635

Đã trao cho:

prodsoft

Hi Rachel This bid is for the 6 calculators you have specified.

$120 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0