Đang Thực Hiện

162480 Java calulater

Java calulater to work on mobile phones, chosen coder must be very good at maths as you will also need to work out the formula, also simple 2d graphics to be used.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Java

Xem thêm: java coder, must java mobile, coder graphics, java phones, simple maths, simple mobile java, maths work, good java, java simple mobile, good graphics java, java graphics, graphics java, maths java

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét )

Mã Dự Án: #1908670