Đã hoàn thành

2089 Resigning the jar File

For Java Applet. Anyone expert interested in helping? please pmb me...

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java

Xem nhiều hơn: resigning, jar, jar applet, java applet jar, jar file, java jar, pmb java, jar java, pmb file

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1752958

Được trao cho:

sah2ed

Hello haikong, if all you want is to sign a jar file then I can do it for u. U need to have a valid certificate from a certificate signing authority such as Thawte or Verisign if you want ur jar file to be loaded from Thêm

$10 USD trong 0 ngày
(25 Đánh Giá)
5.0