Đóng

Traffic light simulator

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $244 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Basically I am testing some traffic light controllers I made.

I will need a GUI in order to build roads and traffic lights at junctions.

I will also need GUI to load and simulate the scenario.

Here is the link to an editor & simulator similar to what I need: [url removed, login to view]

However I need to be able to adjust the timings of each individual junction. So if there are two roads A and B connecting to traffic lights, I want the option to optimize the red, yellow and green timings for both A and B. Also I will need to do this during the simulation.

Variables;

Car spawn rate at each road.

Direction where cars must flow.

Timings for each traffic light.

I need statistics such as;

Average car Speed.

Average Waiting time for cars at each junction.

Number of cars in frame.

Number of stopped cars.

Time elapsed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online