Đã hoàn thành

2134 Custom CCS/Java Nav Bar

Create Custom CSS/Java Nav Bar from existing html.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Java

Xem nhiều hơn: NAV, html css java, css html java, java bar, java create html, bar css, nav bar, css nav bar, nav css, java css, css custom, css bar, html ccs, html java css, existing java, ccs html, custom css, java css html, create custom, css java, css nav

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1753003

Được trao cho:

contridsl

Will be done as discussed! Escrow required. CI

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0