Đã hoàn thành

JAVASCRIPT/JQUERY WEB

The project consists of a Javascript/AJAX/jQuery web based chat between two users.

The programming of this chat module also involves an interface with a mysql database so it will involve back-end as well as front-end development.

Kĩ năng: Nhập liệu, Excel, Java

Xem nhiều hơn: web programming with java, web based programming, web based c# database programming, web back end development, programming javascript, Javascript Development, javascript based web development, jquery end, jquery back, no jquery, java web programming, mujahiddar, jquery, jquery programming, jquery c, javascript jquery, Java back end, c jquery, back end java, jquery chat ajax, database javascript, jquery web chat, java project module, ajax chat interface, javascript entry

Về Bên Thuê:
( 67 nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

ID dự án: #1083338

Được trao cho:

zakir375

lets start.

$30 USD trong 1 ngày
(15 Đánh Giá)
3.9