Đang Thực Hiện

4927 Banner Design/Creation

Immediate need for someone who can build "FatBoy" banners like this below: [url removed, login to view] This project is for just a single 155 x 115, but we will need more in the coming few weeks. Please send me a sample/portfolio.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, HTML, Java, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: x banner design, showcase flash, sample portfolio, project banner design, java portfolio, banner design com, www banner design com, design creation, java creation, design showcase, asp flash banner, java banner, banner asp, flash build banner, banner build, banner design showcase, flash sample creation, sample flash banners sample, sample banner flash, portfolio banner, java banner design, flash sample banner design, flash portfolio sample, flash portfolio banners, flash coming sample

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1755797

Được trao cho:

eventonweb

Greetings, ready to start, lets get onto it, pls view pmb for some samples...

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.8