Đã hoàn thành

119157 Website Re-design

Website re-design as discussed.

The complete design should be professional, unique, user-friendly, outstanding eye-catchy looks. Nice choice of colour, font, flash, graphic, images, button etc.

You may modify it with your own creativities.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Java, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: outstanding design, design your own graphic, design graphic images, font design graphic, website re-design, re-design, re design, java eye, java graphic design, graphic images website, complete design, button flash website, eye java, java complete professional, website flash graphic, java flash images, java user design, java modify website, graphic design java website design, graphic design java, flash java graphic, catchy design, java flash website, nice images website, catchy website design

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1865326

Được trao cho:

iva

Thanks :)

$100 USD trong 6 ngày
(21 Đánh Giá)
4.5