Đang Thực Hiện

7956 Writer's Portfolio

I'm interested in an effective clone of [url removed, login to view] that can me morphed into a superior site. Scratch built from the ground up.....User interface must be smooth and intuitive in every aspect as is the model site.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Java, MySQL, SQL, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: writer's, writer s, user interface portfolio, java portfolio, clone model, portfolio writer, writer java, java smooth, writer model, model portfolio, clone portfolio, superior design, model site clone, intuitive user interface, model portfolio graphic design, ground clone, writer graphic design, model portfolio site

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Miami,

ID dự án: #1758826

Được trao cho:

len19

I understand! Let's start!

$550 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0