Đã Đóng

java open source installation

need two open source java distribution to be installed . more details by PMB.

Kỹ năng: J2EE, Java

Xem thêm: source, open c, java ee, java installation, source java, javaguru75, open source pmb, open pmb, open source java, pmb java, java source, open source avl java, installation script open source, open source auction java, open source projects java, open source unrar java

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Mohali, India

Mã Dự Án: #1032606

8 freelancer đang chào giá trung bình $46 cho công việc này

aoefmpes

i can help you

$80 USD trong 3 ngày
(49 Đánh Giá)
5.3
terminatorCoder

Hi, I'm expert at Java programming. Please check your inbox.

$30 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8
sdracurla

OK, I can serve you.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ali0785

Hi i am reday to work this project.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
virekasystem

Hello, We will do favor for get java open source distribution. Thanks, Vireka System

$35 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
feirie

I can do it

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
boukrichmohammed

I'm intersted by this project

$80 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
KamauHiram

I will do this for you.

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0