Đã Hủy

VOIP Client in Java

I want a VOIP client Developed in [url removed, login to view] Support PC-PC calling.

PC-Phone Calling.

Kĩ năng: J2EE, Java

Xem nhiều hơn: java client voip, voip client java, voip, voip support, java-, Java, java ee, java c, C++ Java, c java, voip|, voip java client, java calling, voip java phone, phone java, calling voip, java voip client, java client, client java, client voip

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bhilai, India

ID dự án: #58633