Đã Đóng

application run on LG gmxx

I need application run on LG gmxx, function simple is only to limit time of the call.

Kỹ năng: J2ME, Java

Xem thêm: run, simple java function, java simple function, java function call, call application, application run, application call, need application, time limit bid, ivideochat time limit, youtube account time limit, run application web 247, quiz time limit sourcecode

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ha Bac, Vietnam

Mã Dự Án: #1025712

2 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

latkata

we can do this in max 5 day

$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
fahedprince

i can do this

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0