Đã Đóng

application run on LG gmxx

I need application run on LG gmxx, function simple is only to limit time of the call.

Kĩ năng: J2ME, Java

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ha Bac, Vietnam

ID dự án: #1025712

2 freelancer chào giá trung bình$200 cho công việc này

latkata

we can do this in max 5 day

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
fahedprince

i can do this

$150 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0