Đã hoàn thành

150055 AmazonS3 Java Applet Uploader

Looking for a Java Applet uploader to upload files from desktops to Amazons S3 servers

Simply put:

Application will launch, query our user database for access keys, allow user to navigate to their file to, upload file, display upload progress and confirm upload successful

The application must not be affected by time-out issues

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhiệt hạch lạnh, Java, Javascript

Xem nhiều hơn: java to applet, s3 database, uploader, java java java, java issues, applet, access database and java, java applet javascript, java display file, application uploader, looking uploader, upload java application, java file uploader, java database application, desktops, file upload applet, javascript database query, java database access application, file uploader java, applet javascript, applet application, applet java, javascript upload progress, confirm javascript, allow java upload

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1896234

Được trao cho:

monoeci

Details on PMB.

$125 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
3.3