Đã hoàn thành

Coding MQL 4 Metatrader indi to JAVA

Dear freelancers,

for this project I need an experienced coder who can code Metatrader indicator code to Java. You should also have some experience with trading if possible.

the max budget for this project is USD 100.

Thx for your bidding

Kĩ năng: Java, JavaFX, Javascript, Metatrader, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: java mql, mql indi, who to coding, freelancers for coding, code coding, java indi, mql java, mql c++, Mql 4, metatrader c, javascript freelancers, java coding project, java coder, INDI, freelancers java, experience java, project java coding, metatrader mql java, trading project java, code project java, javascript trading, javascript coding, trading java, coding mql, coder metatrader

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) London, Austria

ID dự án: #1059141

Được trao cho:

programmerlancer

Hi, I am interested in your project.

$100 USD trong 7 ngày
(8 Đánh Giá)
4.7