Đang Thực Hiện

327973 CSS Template design changes

We are searching for Designer/Developer able to modify Template Monster PSD/HTML & CSS files. Change background color, replace images, addition of widget (all provided).

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Java, Javascript, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: template html developer, searching java, design html widget, color changes, psd template design, modify template, html css java, html css java javascript, css psd html, css html java, addition css, css files, background color javascript, html color template, javascript background color, psd html java css, java css, html css template design, html monster template, java css template

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) North Miami Beach, United States

ID dự án: #2073780