Đã hoàn thành

150315 Flash - 2d drawing

Please read carefully attached document.

This project could be done in flash, java or javascript.

Preferable flash.

It should work in a browser.

Experience is not required.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Java, Javascript

Xem thêm: flash 2d, Drawing work, flash browser java, flash browser, javascript java flash, java flash browser, browser drawing, drawing javascript, java project flash, javascript drawing, drawing flash, document flash project, 2d project flash work, 2d flash project, 2d drawing, project flash document, drawing flash project, flash drawing project, java drawing, drawing java, read javascript flash flash, flash drawing, project flash java, flash document, drawing project java

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) tarragona, Spain

Mã Dự Án: #1896494

Đã trao cho:

superior5

Escrow Required..

$225 USD trong 12 ngày
(206 Đánh Giá)
8.2