Đang Thực Hiện

118499 I 1200$ --- HELP ME PLEASE

Hi,

I have 1 website: [url removed, login to view]

See please in left menu on [url removed, login to view] .

But This References do not work correctly.

Why? I dont Know.

See here [url removed, login to view]

All is correctly opened here, but on a general page [url removed, login to view] it is opened not correctly.

Please, help me!!!!!!!!!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML, Java, Javascript, XML

Xem nhiều hơn: please, help me, please help, general help, javascript left menu, 1200 website, javascript help, 1200

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1864668