Đã Đóng

java speech to text conversion

i need a speech to text conversion working program..

what i need is, i want to recognize 1-10 integer numbers and two commands.

The project is basically based on java's speech API any expert over here.

It's kind of very urgent right now.

Kỹ năng: J2EE, Java, Javascript

Xem thêm: speech text conversion java, java speech text conversion, speech text java, java speech text, java speech api, text now, urgent java, javascript java, java api, need numbers expert, c speech, speech text api, java conversion program, java text speech, javascript text, conversion program, text speech project, speech text conversion project, urgent java based project, need speech, speech text project, java project expert, need java expert, text api, text speech conversion

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mumbai, India

Mã Dự Án: #1603582

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1501 cho công việc này

rhkchathuranga

I have lot of experience in Java Programming. Please check your P.M.B. sir..

₹1501 INR trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
5.5
vissusowji

I have 3 years exp on Java and I can work on it.

₹1500 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
loshMi

I can do this for you. Check your PM.

₹1500 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ZDsG90Rz4

Pls check PMB.

₹1501 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0