Đang Thực Hiện

151051 MYSPACE CLONE

I'm looking for a myspace clone with add features that include live web cam on each member pages, video chat, video, 3D chat room, and viop phone

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, HTML, Java, Javascript, XML

Xem thêm: 3d live, chat clone, live chat web java, live web cam, viop, web chat video room, web chat java, clone web chat, live cam video chat, live video cam, java cam, java chat clone, video chat java, video chat room clone, live chat room javascript, chat room java, chat room javascript, room cam chat, javascript room, web video chat clone, web cam video, room javascript, video chat live cam, chat live cam, live phone chat

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) MIAMI,

Mã Dự Án: #1897230