Đang Thực Hiện

openbravo pos print button alteration

Pressing the print button will:

- print reciept

- save reciept details to new table

Possible more work.

Kỹ năng: Java, Javascript, SQL

Xem thêm: openbravo pos print, pos java, print work, print openbravo, java table, java pos, pos print, print pos, table alteration javascript, print no , alteration javascript, alteration java, java openbravo pos, openbravo pos work, work table php, print java, pos openbravo, open source pos openbravo, openbravo pos, javascript print, print javascript, longterm possible work, java print, design work table pdf, hours work table

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) daventry, United Kingdom

Mã Dự Án: #1055865

Đã trao cho:

Nzay

Please check pM

$150 USD trong 2 ngày
(14 Đánh Giá)
4.6

5 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

pixarsolution

I have done many customizations in OpenBravo. Please check PM

$200 USD trong 2 ngày
(19 Đánh Giá)
6.0
AshwinSen

Hello, Please view PMB. Ashwin

$250 USD trong 7 ngày
(41 Đánh Giá)
5.7
freelancerjs

please check ur messagebox.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vikfolly

Hi.. Please tell me the full requirements.. Pay the amount on satisfaction of the project..

$150 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0