Đang Thực Hiện

openbravo pos print button alteration

Được trao cho:

Nzay

Please check pM

$150 USD trong 2 ngày
(14 Đánh Giá)
4.6

5 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

pixarsolution

I have done many customizations in OpenBravo. Please check PM

$200 USD trong 2 ngày
(19 Nhận xét)
6.0
AshwinSen

Hello, Please view PMB. Ashwin

$250 USD trong 7 ngày
(41 Nhận xét)
5.7
freelancerjs

please check ur messagebox.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vikfolly

Hi.. Please tell me the full requirements.. Pay the amount on satisfaction of the project..

$150 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0