Đang Thực Hiện

2nd project for l1g2p3gonzalez

a continue and improvements to previous project

Including better RTL support, SMS and more

Please bid only if you are l1g2p3gonzalez )

Kỹ năng: HTML5, Java, Javascript, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: rtl support, 2nd, 2nd project, java support project, support java project, sms project java, sms java project, spss project support, project send sms sim, java sms project, sms javascript, rtl javascript, project sms java, vbulletin project support, project sms, project manager sms gateway, javascript project bid, bid project java, javascript sms, javascript rtl, project send sms, javascript project, sms project

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) Rotterdam, Israel

Mã Dự Án: #1619776

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

l1g2p3gonzalez

thank you for the opportunity

$100 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0