Đang Thực Hiện

161610 J2me Update Http Proxy

Modify code to send via a proxy server [url removed, login to view] Port:8080

Thats it please comment all changes.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Java, Javascript

Xem thêm: update java code, java proxy, port javascript, update code java, j2me proxy server, java comment code, port j2me, port proxy, proxy server java, code proxy server, java proxy server, javascript proxy, proxy java, j2me proxy, proxy javascript, java server j2me, javascript proxy server, j2me send, j2me port, j2me code, proxy server javascript, proxy via server, send proxy, send via j2me, j2me server code

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Dublin, Ireland

Mã Dự Án: #1907799