Đang Thực Hiện

161610 J2me Update Http Proxy

Modify code to send via a proxy server [url removed, login to view] Port:8080

Thats it please comment all changes.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, Javascript

Xem nhiều hơn: http proxy code, update java code, proxy server, java proxy, modify http code, http server java, port javascript, update code java, j2me proxy server, java comment code, port j2me, port proxy, javascript http proxy, java http server, j2me http, proxy server java, code proxy server, proxy server http, java proxy server, javascript proxy, proxy java, j2me proxy, http proxy server, proxy javascript, java server j2me

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Dublin, Ireland

ID dự án: #1907799