Đã Đóng

Web Design

My project contains read the xml document and send e-mail to the addresses in xml sheet

Kĩ năng: Java, Javascript, XML

Xem nhiều hơn: web design mail, e design, Web e, e mail design, javascript web project, web mail, java web design, contains, java xml javascript, java design project, mail javascript, web design java, java sheet, web project java, xml web, java send, mail java, java read xml, javascript send, web mail project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hyderabad, India

ID dự án: #58607