Đang Thực Hiện

143779 Create a new web application

I need a Ajax/Flex/JSP programmer or website developer to clone [url removed, login to view] web site.

I need of a like version of [url removed, login to view]:

1) login/logout

2) registration new user

3) post a new project

4) send private end public message

6) send bid

All develop in: Adobe Flex, ajax, jsp and MySQL

Regards,

Carlo

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Java, JSP, SQL

Xem nhiều hơn: web site java developer, web application programmer, web application develop, scriptlance new login, new web site develop, new web create, new web, jsp web, java web programmer, i need a web application developer, i need a programmer to develop a website, i need a programmer to develop a project, i need a java developer, i need a developer web, create java web application, create a site web, 1 www scriptlance com, www create new web develop com, web programmer developer, scriptlance registration, create new web site, www scriptlance com, web application developer, user of scriptlance, scriptlance login

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Rome, Italy

ID dự án: #1889955