Đã Đóng

DCS for openGTS (enterprise)

I need a Java developer with previous OpenGTS DCS experience to build me a Device communication Server. I will be using Chainwayits device CW-701G or CAN-9600 from Gosafe

Kỹ năng: Java, JSP, MySQL

Xem thêm: experience opengts enterprise, opengts enterprise, opengts dcs, jsp developer, dcs, cw, dcs server, dcs device communication server, opengts developer device, opengts developer, need opengts, experience opengts, opengts dcs server, dcs opengts, dcs server opengts, opengts gosafe, enterprise java, gosafe, opengts communication server, using server remote, opengts device server, opengts device communication server, device opengts, opengts java, device communication server opengts

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) BARKING, Ghana

Mã Dự Án: #1661823

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

unlimitbyte

Please see PMB. Thanks

$250 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
2.6