Đã Đóng

liferay installation training

we want to learn ho to install liferay on our locan machine and vps server as well

we want the training to be hands on and to be able to view your desktop

Kỹ năng: J2EE, Java, JSP, MySQL

Xem thêm: liferay training, machine learn, Liferay, learn java, Java Training, c# training , c training, server 2012 vps, install jsp, java learn, training vps, hperp, java installation, vps desktop, install java vps, vps installation, install desktop vps, liferay server, jsp vps, java liferay, installation training, liferay install, starting installation liferay server, liferay installation, liferay vps

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) abuja, Nigeria

Mã Dự Án: #1666691

3 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

manhpham

I am ready to help you install Liferay. Please contact me

$80 USD trong 2 ngày
(17 Đánh Giá)
4.3
viq

kindly check pm for details.

$90 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0
rameshm81

I am presently working on liferay, I can explain u how to configure liferay. Regards.

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0