Đã Đóng

liferay installation

hello, we want you to install liferay on our vos server, we also want to know how to install liferay on our vps server

Kỹ năng: J2EE, Java, JSP, MySQL

Xem thêm: vos, liferay, server 2012 vps, install jsp, vos server, vos install, hperp, java installation, want install linux tablet, install java vps, vps installation, want install cold storage, liferay server, jsp vps, java liferay, liferay install, want install dimdim ubuntu, java vos, want install myspace, starting installation liferay server, liferay installation, liferay vps, install liferay server, vps liferay, liferay java

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) abuja, Nigeria

Mã Dự Án: #1666217

5 freelancer đang chào giá trung bình $192 cho công việc này

jgqsyx

hello, I can do this for you.

$300 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
6.1
viq

kindly check pm for details.

$100 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0
sahilkmansuri

i know very well so i able to solve your problem.

$260 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
yemmmsiva

give me i will do

$200 USD trong 120 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
subhranshu14

We can implement the same solution with all delivery installation notes so that it can be reimplemented on any VOS or VPS We can also provide help in future free of cost.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0