Đang Thực Hiện

118420 Port MDIP to Doja

im looking to port MDIP over to Doja the MDIP code is written in netbeans and is fully tested and functioning.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, Javascript, JSP

Xem nhiều hơn: port, netbeans, java port, port code, doja java, netbeans java code, port java, code port

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Dublin, Ireland

ID dự án: #1864588