Đang Thực Hiện

129345 send HTTP POST Request

The Code attached is part of a java app. used to send a message the POST code attached sends as a Chunk I need it modified to send byte by byte.

*Send the string entered by user byte by byte

I will carry out all testing I just need the code modified to send in this way.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Java, JSP

Xem thêm: byte, send post code, post send, request app, app modified, app send message, send user, java send, request send, post code, request java, java post message, message send, string byte, post message, post request, send post, jsp message, request post, byte string, send request

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Dublin, Ireland

Mã Dự Án: #1875513

Đã trao cho:

sah2ed

Can start now! Escrow required.

$5 USD trong 0 ngày
(25 Đánh Giá)
5.0