Đã Đóng

HR SYSTEM

ONLINE employment exchange, provide by JSP ,JDBC.

job seekers and company are main utilisers of this service

Kỹ năng: Java, JSP

Xem thêm: online java job, jsp service, hr service, jsp system, hr company, employment online, java jdbc, hr and, exchange system, job employment, jsp online, service system, employment service, job system, java service, online employment, exchange java, company system, system java, system company, jsp job, job java, java online, hr job, jdbc jsp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) kerala, India

Mã Dự Án: #40415