Đang Thực Hiện

152031 Tomcat DB Connection Pooling

Add DATABASE CONNECTION POOLING to [url removed, login to view] and [url removed, login to view] files for Tomcat versions 4.1 and 5.5.

All project requirements are in the file "[url removed, login to view]" in the ZIP attachment.

PLEASE READ the Requirements BEFORE you bid on the project.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, JSP, MySQL, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: java read zip file, tomcat, java tomcat, pooling , project connection, jsp read xml, database connection, read files web server, attachment zip, connection java, java read xml, read xml files database, xml database java, java xml database, jsp xml read, tomcat server, read xml java, read file jsp, read db files, files db, database connection java, add project tomcat, tomcat java, read file web project java, tomcat server xml

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Blue Ridge, United States

ID dự án: #1898212