Đã Hủy

ViiCMS

simple cms (GAE/J)

demo:[url removed, login to view]

Kĩ năng: CMS, Google App Engine, Java, JSP

Xem nhiều hơn: viicms, viicms appspot, viicms demo, gae, cms gae java, gae cms, simple java cms, gae java, appspot java, appspot, java cms gae, demo jsp java, cms jsp, cms java, demo cms admin, online demo cms, java cms, com http www225rectorcom, jsp cms, cms com

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #581530

1 freelancer đang chào giá trung bình $699 cho công việc này

Systechnocrat

Please check PMB>>>>>>>>>>>

$699 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0