Đã Đóng

Android CSD data call 9600bps

I need an android library who permits to have analog modem call (CSD Data Call, like a fax) to 9600bps, as well as symbian os and windows mobile

Kĩ năng: Android, Java, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: android csd, android csd data call, android csd call, csd android, android csd data call 9600bps, csd call android, csd data call android, android fax csd, android csd data, android data call, android csd call modem, csd call, android 13, android csd fax, android data fax, android mobile csd, android call csd, phone android, permits, Mobile datA, csd , bps, android os, android library, java mobile android

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bologna, Italy

ID dự án: #1007363

1 freelancer đang chào giá trung bình €400 cho công việc này

pamobcoding

please check the pmb for more details about the project

€400 EUR trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0