Đã hoàn thành

Android Project for Sargius

Được trao cho:

Sargius

Hi, as discussed!

$400 USD trong 15 ngày
(44 Đánh Giá)
5.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

raymondparker

Hello Sir, Please check PMB for listing and confident to complete the project with quality services.. Best Regards

$600 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0