Đang Thực Hiện

Private project for Androiddevelo

Hey,, as I gave you clear specifications , I need it done urgently, Hope you finish it fast...........

Kỹ năng: Android, Java, Mobile App Development

Xem thêm: mobile java project, mobile specifications, java project finish, java phone specifications, project specifications, urgently need demonoid invite, urgently need website redeveloped, project private villa, project private chat room, wow project private server

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) bombay, India

Mã Dự Án: #1666950

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2500 cho công việc này

AndroidDevlo

Lets get it over with.

₹2500 INR trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
1.5