Đang Thực Hiện

project for Alex #3

Next project for Alex. Some polishing things needed to be done as discussed earlier.

Please do not bid if you are not the one!

Sargius

Kỹ năng: Android, Java, Mobile App Development

Xem thêm: alex n, alex, phone project, mobile phone project, mobile java project, polishing, sargius, earlier project, things needed project, project mobile java, mobile project java, java mobile project, discussed phone, java project mobile, bid java mobile project, project flash website bid, bid streaming services needed, bid project java, java project phone, project java mobile

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Yerevan, Armenia

Mã Dự Án: #1614482

1 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

ascmartins

I can do it ;)

$75 USD trong 30 ngày
(10 Đánh Giá)
4.4