Đã hoàn thành

Simple Link App 3

Đã trao cho:

kun01

Ready to start.

$45 CAD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
4.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $63 cho công việc này

hungndl

please, check PM

$100 CAD trong 5 ngày
(23 Đánh Giá)
5.9
Nickolauskas

Can start it right now. From you link to site and app icon.

$40 CAD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.9
punnarajesh

Can deliver the app in 5 days.

$65 CAD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0