Đã hoàn thành

URGENT - 3 small java programs need making in netbeans

Homework help. Needs to be done in within 12 hours, very easy though.

3 tiny java programs need making ready to open in net beans.

The programs should be:

RBG colour changer:

A gui with 3 sliders altering the background colour (RBG).

A mouse pointer program:

A little image follows the mouse pointer.

A timer:

User enters a time in seconds and the program counts down, when time reaches zeros a message box appears.

Please comment in the source code.

This is a nice a simple way to make a few quick $.

Thanks.

## Deliverables

NEED THIS ALL DOING IN A FEW HOURS, THIS IS A VERY QUICK PROJECT THOUGH.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Kĩ thuật, Java, Microsoft, Quản lí dự án, Thiết lập Bản thảo, Shell Script, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: need help with java homework, java source net, code programs, java script install, urgent java, urgent c++ small project, urgent - java, small little, simple java programs, netbeans, java netbeans, simple java box, gui small project, programs simple project, open source project java, tiny background, simple program netbeans java, small java gui, simple java project netbeans, little urgent, netbeans help, netbeans java simple program, simple programs project, java code net, java gui program easy program

Về Bên Thuê:
( 56 nhận xét ) United Kingdom

ID dự án: #3487975

Được trao cho:

itexpert00

See private message.

$10 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
1.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $14 cho công việc này

briangoins

See private message.

$21.25 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
3.9
anurawimalvw

See private message.

$17 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
razorspike

See private message.

$8.5 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0