Đang Thực Hiện

Continuation of a Java Index Assignment

Expand an already built Java indexer. Add threading, depth, index monitoring and statistics.

Kỹ năng: Java, Kiến trúc phần mềm, WIKI

Xem thêm: statistics architecture, architecture statistics, java continuation, index, software statistics, java architecture, threading, java add, depth software, mysql monitoring statistics, java software architecture, indexer, java expand, expand java, java statistics

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Tel Aviv, Israel

Mã Dự Án: #1009546

Đã trao cho:

stefanlia

As discussed

$85 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
3.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $93 cho công việc này

FusionTree

Hey there! Can you PM me the details please.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0