Đang Thực Hiện

Import JSON into NoSQL MongoDB

Need a simple java program to import JSON documents from a remote URL to a local mongodb NoSQL database.

See attached file for details.

Kỹ năng: Java, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: mongodb json file, java mongodb json, java json nosql, mongodb c++, java nosql, json, json nosql, json c, java json, json simple, java import file, java local file, import json file database, simple import, simple json, json import database, json database, simple java database program, java json file, java program remote database, import url database, mongodb java, nosql architecture, import json database, import program

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Henderson, United States

Mã Dự Án: #1748115

Đã trao cho:

santoshsoftware

Hi, I am Oracle certified professional Java SE 6 programmer, experienced in Java, Java EE, JDBC, MongoDB NoSQL. I have understood your job. I can do your job.

$40 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $85 cho công việc này

toinnisfree

pls chk pmb

$150 USD trong 3 ngày
(105 Đánh Giá)
6.5
gangabass

I can do this for you. See PM for details.

$50 USD trong 1 ngày
(60 Đánh Giá)
5.3
aoefmpes

pl check your INBOX

$100 USD trong 2 ngày
(32 Đánh Giá)
4.9