Đã Đóng

make the opera mini mod

Build an opera so that it can play audio and to automatically update the page. Should be based on any assembly of the opera to create your assembly.

Kỹ năng: Java, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: create opera mod, opera mini mod, create opera mini mod, create mod opera, opera mod, mod opera, opera mod create, build mod opera mini, create mod opera mini, create opera mini, mod opera create, mod opera mini, java mini, java create mod, java audio software, java play mod, make browser based mmorpg, make browser based game, mini opera demo safari, update software automatically, mini opera browser, mod java, page mini, opera mini, mini opera fix

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Omsk, Russian Federation

Mã Dự Án: #1648412

2 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

ProWebPhoneApp

Team of java developers here, please send more details.

$150 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
N0tyM4J3I

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0