Đã hoàn thành

steganography project with image audio and text

this project will combine three medium - image, audio and text - to cover and hide the data.

it will have a main interface to link it to each main image, audio and text interface.

it will read the file/data and add with the key to make it more secured.

the important thing is the algorithm use for each medium easy to understand by beginner programmer. hope that it can be used the LSB algorithm for both audio and image, and RSA stega for text.

Kĩ năng: Java, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: audio steganography project, text steganography project, audio stega, project audio steganography, project image steganography, steganography project image audio text, image steganography project, steganography project, steganography project audio, text steganography image steganography, text steganography, audio programmer c++, algorithm programmer, steganography project image audio, text audio steganography image, steganography image audio, image steganography, steganography, rsa, image algorithm, audio to text, audio software, audio steganography project interface, java audio software, audio text algorithm project

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) masjid tanah, Malaysia

ID dự án: #1698874

Được trao cho:

Nzay

Hello ija10, Please check PM

$200 AUD trong 8 ngày
(14 Đánh Giá)
4.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

msabouri

I can do this

$200 AUD trong 7 ngày
(45 Nhận xét)
4.9