Đã Đóng

Full stack project

We need to complete full stack project

Kĩ năng: Java Spring, Spring Boot, AngularJS, Jenkins, Bootstrap

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #32308186

38 freelancer chào giá trung bình$2526 cho công việc này

(74 Nhận xét)
7.8
(11 Nhận xét)
7.2
(66 Nhận xét)
7.2
(51 Nhận xét)
6.9
(12 Nhận xét)
7.1
(19 Nhận xét)
6.6
(20 Nhận xét)
6.4
(3 Nhận xét)
6.6
(4 Nhận xét)
6.3
(2 Nhận xét)
5.7
(3 Nhận xét)
5.8
(8 Nhận xét)
5.8
(11 Nhận xét)
5.9
(2 Nhận xét)
5.8
(3 Nhận xét)
5.9
(7 Nhận xét)
5.4
(2 Nhận xét)
4.9
(2 Nhận xét)
4.9
(2 Nhận xét)
4.9
(3 Nhận xét)
5.5