Đang Thực Hiện

154793 Java w/ MySQL JDBC Install FC6

I need someone to install Java with MySQL J-Connector (JDBC) on one of my Fedora Core 6 boxes.

This needs to be done ASAP, within the hour.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, SQL

Xem nhiều hơn: sql java, java sql, java jdbc, java core, java asap, java hour, install sql, install asap, fedora fedora core, fedora mysql, sql connector, jdbc java, install fedora core, fedora core

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1900977