Đang Thực Hiện

UML diagrams for simple scenario

I need a couple of UML diagrams, ASAP. It is very easy for somebody who has done UML before. It will not take you more than 1 hour to finish it.

Kỹ năng: Java, Thiết kế UML

Xem thêm: uml diagrams simple scenario, simple uml scenario, uml scenario, scenario uml diagrams, uml simple scenario, UML, diagrams, design uml, easy uml, uml java, scenario uml, java hour, finish hour, finish simple, jsp design diagrams uml, simple website uml diagram, simple easy java, uml simple, simple projects uml, simple uml diagrams, simple machines easy projects

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) North Alabama Junction, United States

Mã Dự Án: #1016741

Đã trao cho:

alexd275

3rd year Student at a computer Science university

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

c00ldeveloper

Lets Start it.Can complete it Right Now. Please Check PM Box

$30 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
TheRisingPixel

Very good experience with UML

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
alhweiti

sure i am a perfect match

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0