Đã Đóng

GSM apllication

making orders and and payment thrugh GSM.

Kỹ năng: Java, Không dây

Xem thêm: GSM, gsm wireless, java apllication, java gsm, apllication

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) lagos, Nigeria

Mã Dự Án: #62433