Đã hoàn thành

128745 SlideShow in java

Hello there,

i got a slideshow script in java which needs some modifications. its a simple slideshow which used an xml file. i am looking for someone who can add buttons next and previous to the jpanel and other simple modifications.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, XML

Xem nhiều hơn: slideshow, i got a 7, java modifications, script xml next, java simple xml, java add, slideshow simple, xml previous buttons, slideshow previous, java slideshow, java script slideshow, slideshow simple next previous, simple next previous slideshow, simple slideshow next previous, next previous slideshow, jpanel java, slideshow java, slideshow buttons, xml slideshow buttons, slideshow xml, xml slideshow script, slideshow next previous, script slideshow, xml java, java xml

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Paris, France

ID dự án: #1874913

Được trao cho:

atoum999

Hi, see PMB plz.

$120 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0